ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

Валко БГМ предлага услуги по откриване на вода с помощта на сондаж. Значително удобство е черпенето на вода от собствен водоизточник, особено когато става въпрос за такъв с подпочвен характер.
Планинската област е изключително богата на подпочвени води, но те са разположени на различна дълбочина. Услугите на фирмата са насочени към извършване на всички необходими хидроложки проучвания с обхват даден терен с цел установяване дълбочината на водното находище.

За изпълнението на ядковото сондиране Валко БГМ разполага с необходимата механизация, включително:

  • сондажни уредби;
  • компресори за въздух;
  • мобилна сонда;
  • кола-кран;
  • сондажен лост

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ