0888 597 101 valkobgm@abv.bg

ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

 

Валко БГМ извършва ядково сондиране.
Този вид дейност е насочена към локализиране на полезни изкопаеми.
Изпълняват се ядкови сондажи с диаметър от 76 до 172 мм.
Съобразно сложността на изпълнението и диаметъра на сондажа, цената варира в рамките от 50 до 90 лв. на метър дълбочина.

За изпълнението на ядковото сондиране Валко БГМ разполага с необходимата механизация, включително:
• сондажни уредби;
• компресори за въздух;
• мобилна сонда;
• кола-кран;
• сондажен лост