ЦЕНИ

УСУЛГИ ЦЕНИ
Ядкови сондажи с ø 76 до 172 50 лв до 90 лв./м
Диамантено сондиране с ø 59 до 110 70 лв.до 120 лв./м
Сондажи за вода с ø 110 до 500 70 лв. до 250 лв./м
Обсадни тръби – ø 90 до 400 70 лв. до 250 лв./м
Пилот сондажи 60 лв. до 150 лв./м
Пиезометри 40 лв. до 90 лв./м

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ