ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Валко БГМ извършва хидроложки проучвания. Фирмата работи предимно на територията на област Благоевград.
Този вид проучвания са насочени към установяване размера на подпочвените водни залежи и тяхната дълбочина.
Подпочвените води са разположени на различна дълбочина. Хидроложките проучвания за съответния терен ще определят с голяма точност къде трябва „да се копае” и на кое място трябва да изградите кладенец.

На база резултатите ще се избере технологията, чрез която ще се изпълни сондажа.
За проучването на подпочвените води се изготвя подробна документация според изискванията на закона. Сондажите, изпълнени на база подробни хидроложки проучвания, позволяват черпене на чисти подпочвени води.

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ