УСЛУГИ

Сондирането е труден процес, при който са нужни добра техника и обучени професионалисти,чрез сондажа,
водата става по-достъпна за ползване от нас. Процеса се състои в откриване на водата и изследване на подземни водоносни хоризонти. След това идва момента за изграждане на хидортехническите съоражения. Няма значение, къде се прави сондажа: в скали, пясъци или земя. Почти навсякъде в България се намират подпочвени води. По този начин с по-голяма точност се откриват водоносни пластове. Повечето сондажи за вода се правят като алтернативен начин за снабдяване във време на засушаване или като заместител на химически пречистените води. Винаги може да сте спокойни за водоснабдяването, когато имате надежден сондаж за вода.

ОТКРИВАНЕ НА ВОДА

Ние ще открием водното находище под терена ви и ще ви осигурим възможност да задоволявате нуждите си от ваш водоизточник.

ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Хидролозите ни ще установят на каква дълбочина е водата и какъв е обемът на запасите.

СОНДИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

В състояние сме да изпълним задачите ви при съществуваща инфраструктура на обекта без да нанесем щети.

ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

Освен сондажи за вода, „Валко БГМ“ изпълнява ядково сондиране – като част от процеса по откриване на полезни изкопаеми. Работим с диаметри от 76 до 172 мм.

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ