0888 597 101 valkobgm@abv.bg

СОНДИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

 

Валко БГМ извършва сондиране за нуждите на строителството. Фирмата работи предимно на територията на област Благоевград, но изпълнява проекти с различна сложност и в други области.
Сондажите за строителство на обекти с различно значение се изпълняват и на места, където вече е налице изградена инфраструктура, включително водоснабдителна и електрическа мрежа.
Причината да се предпочита сондирането пред стандартните изкопни дейности е необходимостта от намаляване риска от увреждане на вече изградената инфраструктура.

Друга причина за използване на сондажни услуги в строителството е намаляване обема на строително-монтажните дейности и възстановяване на пътната настилка, например.

Изпълняват се сондажи при вече изградени:
• пътна мрежа;
• ВиК инсталации;
• тръбопроводи;
• телекомуникационна мрежа.