0888 597 101 valkobgm@abv.bg

СОНДАЖИ ЗА ВОДА

 

Сондирането е труден процес, при който са нужни добра техника и обучени професионалисти,чрез сондажа,
водата става по-достъпна за ползване от нас. Процеса се състои в откриване на водата и изследване на подземни водоносни хоризонти. След това идва момента за изграждане на хидортехническите съоражения. Няма значение, къде се прави сондажа: в скали, пясъци или земя. Почти навсякъде в България се намират подпочвени води. По този начин с по-голяма точност се откриват водоносни пластове. Повечето сондажи за вода се правят като алтернативен начин за снабдяване във време на засушаване или като заместител на химически пречистените води. Винаги може да сте спокойни за водоснабдяването, когато имате надежден сондаж за вода.

ОТКРИВАНЕ НА ВОДА

Валко БГМ предлага услуги по откриване на вода с помощта на сондаж. Значително удобство е черпенето на вода от собствен водоизточник.

ХИДРОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ

Този вид проучвания са насочени към установяване размера на подпочвените водни залежи и тяхната дълбочина.

СОНДИРАНЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

Сондажите за строителство на обекти се изпълняват и на места, където вече е налице изградена инфраструктура.

ЯДКОВО СОНДИРАНЕ

Валко БГМ извършва ядково сондиране.Този вид дейност е насочена към локализиране на полезни изкопаеми.
Изпълняват се ядкови сондажи с диаметър от 76 до 172 мм.