ОТКРИВАНЕ НА ВОДА

„Валко БГМ“ е специализирана компания за откриване на вода с метода сондаж. При нарастването на цените на всички ценни ресурси всеки собственик на имот трябва да помисли как може да намали разходите си, като използва наличното. Ето защо локализирането и рационалното използване на водата от собствен водоизточник е оптимален вариант и истинско удобство, което Ви спестява разходи. Водоизточниците с подпочвен характер имат дълга история и са страхотен начин да оползотворите ресурсите на имота си.

откриване на вода

Тази цел се постига с наемането на професионалисти, които разполагат с необходимото точно оборудване. Ние знаем как да стигнем до откриването на вода на разнообразни терени и в различни местности.

Дългогодишен опит в професионалното откриване на вода

Подпочвените води не са „предвидими“, те могат да бъдат намерени на различна дълбочина, а за това е нужно целево хидроложко проучване, което да установи на каква дълбочина съществува водно находище.

Това е първата част от нашата задача. След етапа на откриване на вода следват сложни процедури за регистриране на водното находище (кладенеца). Ние сме на разположение да Ви съдействаме за подготовка и получаване на съответното разрешително за използване на водните ресурси в имота Ви.

Стойността на услугите на „Валко БГМ“ се определят на базата на:

  • Диаметъра на сондажите
  • Вида на терена

Ние работим с конкретни и точни цени на метър сондаж, който сме извършили.

Осигурете си предвидимост, сигурност, евтини ресурси!

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ