ОТКРИВАНЕ НА ВОДА

Валко БГМ предлага услуги по откриване на вода с помощта на сондаж. Значително удобство е черпенето на вода от собствен водоизточник, особено когато става въпрос за такъв с подпочвен характер.
Планинската област е изключително богата на подпочвени води, но те са разположени на различна дълбочина. Услугите на фирмата са насочени към извършване на всички необходими хидроложки проучвания с обхват даден терен с цел установяване дълбочината на водното находище.

След откриването на вода Валко БГМ съдейства при регистрация на съответното находище ( кладенец ). Получавате съдействие и при получаване на разрешение за ползване.
Стойността на услугата се определя на база:

  • вид на терена;
  • диаметър на сондажа.

Работи се с цени на метър извършен сондаж.

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ