ОБОРУДВАНЕ

2 бр. сондажни уредби УРБ - 2,5А

1 бр. сондажни уредби УРБ - 3А

Компресори за въздух 5 м3 и 12 м3

Малка мобилна сонда

Сонда

Сонда

Сонда

Сонда

КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОРЕКТНО ОТНОШЕНИЕ